Language: Eng

Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

You have no items to compare.

About Rakthai Mobile Store

บริษัท รักไทยโมบาย เป็นบริษัทที่ได้มีนำเข้าสินค้าของ Xiaomi ที่ถูกลิขสิทธิ์ และได้รับใบอนุญาติการนำเข้าอย่างถูกต้อง

บริษัท รักไทยโมบาย เป็นทั้งศูนย์ซ่อมและจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 

บริษัท รักไทยโมบาย มีการบริการที่ดีจากพนักงานที่มีคุณภาพ ผ่านการกะรันตีจากลูกค้าจำนวนมาก

บริษัท รักไทยโมบาย เน้นทางด้านการขายและการซ่อม เป็นทั้งผู้ค้าส่งและค้าปลีก โดยจะเน้นหลักๆทางด้านการค้าส่งจำนวนมาก และการซ่อมแบบ Delivery ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมือถือ ทางเราก็สามารถช่วยคุณได้

บริษัทของเรานำเข้าสินค้ายี่ห้อชั้นนำหลายแบรน โดยแบรนหลักๆก็มี Xiaomi Samsung Iphone และอีกมากมาย สินค้าทุกชิ้นที่มีการซื้อไปจะมีการรับประกันจากบริษัท โดยจะไม่มีผลกระทบกับลูกค้าตามมาอย่างแน่นอน

บริษัทของเราถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยนักลงทุนที่มีชื่อเสียงจากเกาหลี มีการรับประกันคุณภาพอย่างชัดเจน ผ่านการตรวจสอบจากสรรพากร และ สคทช. อย่างถูกต้องและถูกกฏหมายทุกประการ

บริษัท รักไทยโมบาย เป็นทั้ง ศูนย์รับซ่อม และจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทจะมีการรับซ่อมแบบ Delivery โดยที่คุณไม่ต้องเดินทางมาถึงบริษัท 

 

 

 

Rakthai Mobile

To Top